Siirry sisältöön

ZekkiPro-digipalvelulla vaikuttavuutta hyvinvointityöhön

ZekkiPro on ammattilaisille, palveluiden kehittäjille ja päätöksentekijöille suunnattu työkalu, joka soveltuu monenlaisten väestöryhmien ja alueiden hyvinvoinnin tilannekuvan selvittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Sen avulla voidaan tarkastella myös yksilön hyvinvoinnin tilaa ja muutosta.

Hyödyt

ZekkiPro on väline tiedolla johtamiseen. Se antaa kattavan ja ajantasaisen kuvan haluamiesi asiakkaiden hyvinvoinnista, jonka pohjalta voidaan tehdä informoituja päätöksiä ja toimenpiteitä. ZekkiPro:ssa voi hyödyntää kaikkia Diakonia-ammattikorkeakoulussa kehitettyjä 3X10D-elämäntilannemittareita(avautuu uuteen ikkunaan). Mittareista on saatavilla laajasti eri kieliversioita.

Kenelle?

ZekkiPro on suunnattu kuntien, hyvinvointialueiden ja oppilaitosten hyvinvoinnista vastaaville henkilöille, kehittämishankkeissa työskenteleville sekä hyvinvointivaikutusten arviointia tarvitseville henkilöille. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi hyvinvointialue, kunnat, oppilaitokset, projekti-​ ja kehittämishankkeet, järjestöt, päätöksentekijät, yritykset sekä palveluntuottajat ja asiakastyötä tekevät ammattilaiset.

Taustaa

ZekkiPro perustuu Diakonia-ammattikorkeakoulussa tehtyyn kehittämistyöhön. Sen taustalla on avoin ja maksuton 15–25-vuotiaille nuorille suunnattu digipalvelu Zekki.fi.(siirryt toiseen palveluun) Sen avulla nuori voi nimettömänä arvioida omaa hyvinvointiaan kymmenen kysymyksen avulla. Vastausten perusteella hän saa suosituksia itselleen sopivista tukipalveluista.  Kysymykset pohjautuvat 3X10D-elämäntilannemittariin.

Euroopan paras sosiaalinen innovaatiopalkinto Zekki.fi-digipalvelulle, 2021 (Euroopan innovaationeuvosto)

Syrjäytymisen haasteet tarvitsevat ratkaisuja ja Zekki-toimintamallilla kyetään niihin vastaamaan.  – Vaikuttavuusseuran Vuoden Vaikuttavuusteko -kilpailun arviointiraati, 2022

Esimerkkejä toteutuksista

ZekkiPro:ssa asiakas voi joko itsenäisesti toteuttaa haluamansa väestöryhmän hyvinvoinnin tilannekuvakartoituksen tai DiakHubin asiantuntijat voivat tukea kartoituksen suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten analyysissa. ZekkiPro -palvelua voidaan näin skaalata asiakkaan valmiuksien ja tarpeiden mukaan.

 Zekki Impact vaikuttavuuden osoittamiseen

Tarjoamme myös räätälöidympää Zekki Impact -palvelua, jolloin palveluun sisältyy lisäksi työpajatyöskentelyä ja muutosanalyysi. Näin saat selkeän kuvan haluamasi ryhmän hyvinvoinnin nykytilasta ja mahdollisista muutoksista. Palvelun avulla saat tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta.