Siirry sisältöön

Ydinosaaminen

Sakari tekee hyvinvoinnin mittaamista 3X10D-elämäntilannemittareilla ja interventioiden eli palveluiden vaikutusten osoittamista. Hän on tutkinut 30 vuotta hyvinvointia ja huono-osaisuutta ja kehittänyt välineitä asiakastyöhön. 

Hän on ollut kehittämässä Reija Paanasen kanssa Zekki-digipalvelua, jonka avulla tuotetaan nuorten hyvinvoinnista ajantasaisia tilannekuvia.

Sakari on aktiivinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TOIMIA-verkostossa, Sosiaali- ja terveydenhuollon eettisessä neuvottelukunnassa ETENEssä.

Vaikuttavuuden perusta löytyy ammattilaisten ja asiakkaiden kohtaamista seuraavista vaikutuksista.

 Zekistä sanottua

”Yksinkertaisuudessaan nerokas. Toimintamalli on helppo, nopea ja käyttäjille informatiivinen.” – Hyvä käytäntö 2023-arviointiraati. 

”Syrjäytymisen haasteet tarvitsevat ratkaisuja ja Zekki-toimintamallilla kyetään niihin vastaamaan.” – Vaikuttavuusteko-arviointiraati. 

”Tutkimuspohjainen tieto ja palvelumuotoilu yhdistyvät tuotteessa taidokkaasti. Jatkuvan kehityksen idea on toteutettu hienosti yhdessä nuorten kanssa.” – Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun arviointiraati. 

Nostoja julkaisuista

Palkinnot

Zekki-digipalvelun palkinnot:

Muut palkinnot

Seppo Aro -palkinto: paras Sosiaalilääketieteellisessä Aikakauslehdessä julkaistu artikkeli 2019-2020: Paananen, R., Surakka, A., Kainulainen, S., Ristikari, T., & Gissler, M. (2019). Nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ajoittuminen(siirryt toiseen palveluun). Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(2).

Osaamisalueet ja teemat

Hyvinvointi, huono-osaisuus, mittarit, vaikuttavuus, asiakastyön välineet, Zekki, 3X10D