Siirry sisältöön

Ydinosaaminen

Henna Harju toimii asiantuntijana Diakissa. Henna Harju on vaikuttavuuden asiantuntija, arvioitsija, kehittäjä ja soveltavan tutkimuksen generalisti. Hän on työskennellyt 18 vuotta huono-osaisuuden, terveyden edistämisen, osallisuuden ja kuntoutuksen teemojen parissa. Hän on kiinnostunut arvioinnin ja mittareiden kehittämisestä, vaikuttavuustiedon hyödyntämisestä sekä tiedolla johtamisesta.

Henna on toteuttanut työuransa aikana yli 30 ulkoista arviointia pääasiassa julkisrahoitteisille ohjelmille, projekteille sekä erilaisille toiminnoille ja palveluille sekä lukuisia kartoitus- ja selvitystöitä liittyen moninaisiin syrjäytymisen ehkäisyn, kotoutumisen ja kuntoutuksen teemoihin. Lisäksi hänellä on monipuolinen kokemus erilaisista vaikuttavuuden arviointiin liittyvistä koulutus- ja konsultointitehtävistä kolmannella ja julkisella sektorilla. Henna on mukana 3x10D-mittareihin perustuvan ZekkiPron kehittämis- ja tuotteistustyössä sekä DiakHubin toteuttamissa vaikuttavuuteen ja hyvinvointimittauksiin liittyvissä toimeksiannoissa.

Tie vaikuttavuuteen käy tarveperustaisen arviointisuunnittelun, osuvien mittareiden, eettisen tiedonkeruun ja tehokkaan vaikuttavuustiedon hyödyntämisen kautta.

Nostoja julkaisuista

Osaamisalueet ja teemat

Vaikuttavuus, arviointi, vaikutusten mittaaminen, arviointitiedon hyödyntäminen, laadullinen tutkimus, huono-osaisuus, terveyden edistäminen, osallisuus, kuntoutus, nuorten hyvinvointi