Siirry sisältöön

Vaikuttavuusmittarit

3X10D®-elämäntilannemittari tarjoaa ajantasaisen ja kattavan kuvan asiakkaan elämänlaadusta niin moniammatilliselle tiimille kuin asiakkaalle itselleen.

Mitä?

DiakHubin kehittämä 3X10D®-elämäntilannemittari tarjoaa ajantasaisen ja kattavan kuvan asiakkaan elämänlaadusta niin moniammatilliselle tiimille kuin asiakkaalle itselleen. Avainasemassa on yhteistyö, jossa sekä moniammatillinen tiimi että asiakas itse osallistuvat tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan.

3X10D® on helppo ja nopea itsearviointikysely, joka toimii vertailukelpoisena keskustelun suuntaajana asiakkaan ja ammattilaisen välillä, ammattiryhmästä riippumatta. Kysely kattaa 10 elämänaluetta, joita voidaan tarkastella niin nykytilanteen kuin tulevaisuuden toiveiden näkökulmasta.

Hyödyt

3X10D®-elämäntilannemittarin tulokset ovat hyödynnettävissä moniammatillisen tiimin kesken, asiakasta unohtamatta. Asiakkaan omat tavoitteet ja tarpeet ohjaavat työskentelyä. Vastauksista johdettu tieto auttaa kokonaisvaltaisen hyvinvointisuunnitelman laatimisessa ja vähentää päällekkäistä työtä. Tuesta tulee tarpeenmukaista ja tehokasta.

Kenelle?

3X10D®-elämäntilannemittari on suunnattu monenlaisille ammattiryhmille, organisaatioille ja päätöksentekijöille, jotka kaipaavat välineitä helpottamaan keskustelua ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Lisäksi mittari on suunnattu asiakkaille, jotka haluavat ymmärtää omaa elämänlaatua, asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista.

3X10D®-elämäntilannemittarista on tehty versioita eri ikäryhmille ja eri kielillä. Lisäksi mittarista on kehitetty versiot lastensuojelun tarpeisiin sekä nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kartoittamiseen.

Kevään 2024 aikana mittarimme tulevat myös digitaalisiksi. Tuemme systemaattista käyttöönottoa valmennusten avulla ja autamme sinua ottamaan mittareista kaiken hyödyn irti.