Siirry sisältöön

Reija Paananen

Ydinosaaminen

Reija keskittyy tutkimus ja kehittämistyössään erityisesti nuorten hyvinvoinnin tilaan, hyvinvoinnin edellytyksiin ja pahoinvoinnin syihin. Reijalle nuorten tarpeet ovat palveluiden kehittämisen lähtökohtana, hän tutkii nuorilähtöisten palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämistarpeita ja kehittää asiakaslähtöisiä digitaalisia sote-palveluja.

Reija on luennoinut, pitänyt asiantuntijapuheenvuoroja sekä osallistunut paneelikeskusteluihin. Hän on ollut kehittämässä Sakari Kainulaisen kanssa Zekki-digipalvelua, jonka avulla tuotetaan nuorten hyvinvoinnista ajantasaisia tilannekuvia. Reija valmentaa ammattilaisia systemaattiseen Zekin ja 3X10D-elämäntilannemittareiden käyttöönottoon ja hyvinvointivaikutusten ja vaikuttavuuden arviointeihin. Hän edistää Zekki-digipalvelun hyödyntämistä nuorten kanssa tehtävässä työssä.

”Emme voi kehittää nuorille suunnattuja palveluita ilman nuoria”

Zekistä sanottua

”Yksinkertaisuudessaan nerokas. Toimintamalli on helppo, nopea ja käyttäjille informatiivinen.” – Hyvä käytäntö 2023-arviointiraati

”Syrjäytymisen haasteet tarvitsevat ratkaisuja ja Zekki-toimintamallilla kyetään niihin vastaamaan.” – Vaikuttavuusteko-arviointiraati

”Tutkimuspohjainen tieto ja palvelumuotoilu yhdistyvät tuotteessa taidokkaasti. Jatkuvan kehityksen idea on toteutettu hienosti yhdessä nuorten kanssa.” – Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun arviointiraati

Nostoja julkaisuista

Julkaisuja sivustolla dialogi.diak.fi:

Julkaisuja muilla sivustoilla

Palkinnot

Zekki-digipalvelun palkinnot:

Muut palkinnot

Seppo Aro -palkinto: paras Sosiaalilääketieteellisessä Aikakauslehdessä julkaistu artikkeli 2019-2020: Paananen, R., Surakka, A., Kainulainen, S., Ristikari, T., & Gissler, M. (2019). Nuorten aikuisten syrjäytymiseen liittyvät tekijät ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ajoittuminen.(siirryt toiseen palveluun) Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(2).

Osaamisalueet ja teemat

nuoret, hyvinvointi, osallisuus, syrjäytyminen, Zekki-digipalvelu, tutkimus, nuorilähtöinen kehittäminen, nuorilähtöiset palvelut, sosiaaliset innovaatiot, hyvinvoinnin mittaaminen, 3X10D-elämäntilannemittarit, hyvinvointivaikutukset, vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi