Siirry sisältöön

Jopa 37 % nuorista tyytymättömiä elämäänsä

Diakonia-ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymässä DiakHubissa koostettu Zekki Suomi -tilannekuva herättää huolen suomalaisten nuorten hyvinvoinnista. Nuoret tarvitsevat vahvistusta erityisesti itsetunnon ja vaikeuksien voittamisen elämänalueilla.

– Maailman onnellisimmassa maassa nuorten tyytyväisyys elämään on vain kohtuullisella tasolla, 6,1 asteikolla 0–10. Yleisesti aikuisten elämään tyytyväisyys Suomessa on 8,0.  Elämäänsä vähintään melko tyytyväisiä on 63 % nuorista. Tyytymättömiä nuoria on 37 %, kertoo DiakHubissa työskentelevä dosentti, tutkija ja erityisasiantuntija Sakari Kainulainen.

Tilannekuvan data on kerätty DiakHubissa kehitetyn nuorille suunnatun verkosta löytyvän Zekki-digipalvelun keräämän tiedon perusteella.

– Tuloksista nähdään, että nuoret tarvitsevat vahvistusta erityisesti itsetunnon ja vaikeuksien voittamisen elämänalueilla. Näillä osa-alueilla lähes puolet vastaajista ilmoitti olevansa tyytymättömiä keskiarvojen ollessa 5,3 ja 5,8 asteikolla 0–10. Aiempien tutkimustemme perusteella nämä ovat osa-alueita, joihin nuorille tarjolla olevia tukipalveluita on vähiten, Kainulainen sanoo.

Nuoret tarvitsevat vahvistusta erityisesti itsetunnon ja vaikeuksien voittamisen elämänalueilla.

Ilahduttavaa on, että kuitenkin neljä viidestä nuoresta (79 %) ilmoitti olevansa vähintään melko tyytyväinen perheeseensä ja asumistilanteeseensa. Näillä osa-alueilla keskiarvot olivat 7,4 ja 7,3 asteikolla 0–10.

Erityistä huolta herättää muunsukupuolisiksi itsensä ilmoittaneiden nuorten hyvinvointi, joka oli jokaisella elämänalueella nuoria naisia ja miehiä heikompi. Muunsukupuolisten elämään tyytyväisyys oli vain 4,9 asteikolla 0–10, ja elämäänsä tyytyväisiä oli vain 40 %. Tyytymättömyyttä koki kolme viidestä (60 %).

Mitä nuorten hyvinvointi sitten oikeastaan on? 
– Nuorten hyvinvointi on arjen sujumista, mielekästä tekemistä, riittävää toimeentuloa, turvallisuuden tunnetta, tukevia sosiaalisia kontakteja, toiveikkuutta, merkityksellisyyttä ja yleistä elämään tyytyväisyyttä. Pärjäävyys eli resilienssi rakentuu turvallisessa ilmapiirissä, kertoo Zekin kehittäjäryhmän vetäjä, dosentti, tutkija ja erityisasiantuntija Reija Paananen DiakHubista.

Zekki Suomi -tilannekuva tarjoaa päättäjille ja sote-alan palveluntarjoajille kokonaiskuvan suomalaisnuorten hyvinvoinnista. DiakHubin kautta voi saada myös alueellista dataa yksittäisen kunnan tai hyvinvointialueen tilanteesta.

– Nuorten pahoinvoinnin vähentäminen vaatii kokonaisvaltaisia toimenpiteitä, joiden ohjenuorana on syytä pitää nuorten elämän kokonaisuutta, Paananen sanoo.

Tausta:

Mikä Zekki Suomi -tilannekuva?

Diakonia-ammattikorkeakoulun DiakHub-innovaatiokeskittymä tuottaa jatkossa puolivuosittain Zekki Suomi -tilannekuvan nuorille suunnatun Zekki-digipalvelun(siirryt toiseen palveluun) keräämästä tiedosta. Löydät raportin tämän mediatiedotteen liitteenä.

Tilannekuvasta voi tarkastella nuorten tyytyväisyyttä hyvinvoinnin eri osa-alueisiin kuten terveyteen, arjen sujumiseen tai sosiaalisiin suhteisiin. Nyt julkaistu raportti on ensimmäinen nuorten hyvinvoinnin ajantasainen tilannekuva keväältä 2023.

Zekki Suomi -tilannekuva tarjoaa nopeasti päivittyvää, ajantasaista tietoa siitä, miten nuoret oman hyvinvointinsa kokevat. Tilannekuva perustuu Zekki-digipalvelun 15–25-vuotiaiksi itsensä ilmoittaneiden vastaajien tuottamaan tietoon. Verkkosivu on avoin ja anonyymi. Vastausasteikko on 0–10.

Zekki Suomi -tilannekuva tarjoaa ajantasaista tietoa siitä, miten nuoret oman hyvinvointinsa kokevat.

Zekki Suomi -tilannekuvan tulokset ovat verrannollisia THL:n keväällä 2023 toteuttaman Kouluterveyskyselyn tuloksiin, joiden mukaan noin kaksi kolmasosaa toisella asteella opiskelevista nuorista oli tyytyväisiä elämäänsä. Joka neljäs nuori koki kuitenkin terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, ja lähes joka neljäs nuori kärsi masennusoireilusta. Yksinäisyyttä kokevia oli vajaa viidesosa.

Zekki-kyselyyn vastanneiden hyvinvointi on jonkin verran keskimääräistä heikompi, sillä verkkopalvelua käyttävät useammin ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea.


Mikä Zekki-digipalvelu?

Zekki-digipalvelu kysyy nuorilta, miten menee. Se on kansainvälisesti ja kansallisesti palkittu sosiaalinen innovaatio, joka yhdistää nuoret ja tukipalvelut. Samalla se tuottaa ajantasaista tietoa 15–25-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnista kokonaishyvinvointia kartoittavan 3X10D-elämäntilannemittarin avulla.

Zekki-palveluun tullaan joko suoraan tai nuorille tukea tarjoavien sivustojen kautta, joita on noin 150. Ikänsä ilmoittaneiden itsearvioita on Zekkiin tallentunut lähes 32 000 kappaletta. Kevään 2023 aikana Zekissä itsearvion teki yhteensä 7 527 nuorta, joista tyttöjä/naisia 4 553 ja poikia/miehiä 2 265 sekä muunsukupuolisia 304. Vastauksia on kaikilta hyvinvointialueilta ja 263 kunnasta.


Tutustu myös muihin Zekin dataa hyödyntäviin palveluihimme


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme: