Siirry sisältöön

3X10D®-elämäntilannemittari kartoittaa nuoren tilanteen

3X10D®-elämäntilannemittari antaa kokonaisvaltaisen kuvan nuoren tilanteesta hänen itsensä kertomana.

Nuori kuvattuna selkä kameraan päin.

Nuoren täytettyä 3X10D®-kyselyn ammattilainen voi kartoittaa huolia herättävät elämän osa-alueet ja sen lisäksi selviää, missä piilevät nuoren voimavarat.

‒ Ooks sä oikeesti kiinnostunut mun ajatuksista?

Tämän kysymyksen nuoren esittämänä kuulee usein sosiaaliohjaaja Mia Huotari, joka työskentelee matalan kynnyksen mielenterveyden ja päihdetyön palveluita tarjoavalla Nuorisovastaanotolla Jyväskylässä. Kun tukea tarvitseva nuori tulee ensimmäistä kertaa Nuorisovastaanotolle, pyydetään häntä täyttämään 3X10D®-elämäntilannemittari nuoren oman kokemuksen kartoittamiseksi.

3X10D®-elämäntilannemittari perustuu ajatukseen, että sujuva arkielämä tuo ihmiselle hyvinvointia.

‒ Nuori tulee meille usein yhteistyötahon lähettämänä, koska esimerkiksi koulu tai vanhemmat ovat huolissaan hänestä. Nuoren omat ajatukset tilanteesta voivat kuitenkin olla hyvinkin erilaiset, sanoo Huotari.

Nuorille suunnattu 3X10D®-elämäntilannemittari perustuu ajatukseen, että sujuva arkielämä tuo ihmiselle hyvinvointia. Siksi se mittaa ihmisen elämäntilannetta kymmenellä kysymyksellä, jotka koskevat keskeisiä elämän osa-alueita, kuten esimerkiksi ihmissuhteita, itsetuntoa ja asuinoloja.

‒ Ydinajatuksena on, että jos ihmisen arki sujuu hyvin, hänellä on yleensä kohtuullisen hyvä olla, kertoo palvelun kehittänyt hyvinvoinnin tutkija ja DiakHubin asiantuntija Sakari Kainulainen.

Huomiota ongelmien lisäksi nuoren voimavaroille

‒ Tämän mittarin ansio on ehdottomasti se, että se tuo esille myös voimavarat. Kun nuori hakeutuu meille, niin siellä taustalla on yleensä jokin haaste, mutta keskeistä työssämme on myös vahvistaa nuoren voimavaroja, kertoo Huotari.

Kainulaisen mukaan kehittämistyön lähtökohtana on ollut halu maalata kuva nuoren koko elämän kirjosta. 3X10D®-elämäntilannemittarista on useita eri versioita eri-ikäisille nuorille ja sen pohjalta on jopa tehty ilmainen ja verkossa vapaassa käytössä oleva Zekki-palvelu.

‒ Aika monelle nuorelle mittari konkretisoi niitä haasteita ja voi aukaista aika paljonkin omaa tilannetta. Joskus nuori ei ole hoksannut, että joku yksittäinen juttu vaikeuttaa elämää todella paljon. Voi tulla myös ahaa-elämyksiä: vitsi, mulla onkin suuri osa elämän osa-alueista todella hyvin, kertoo Huotari.

Huotari on tutustunut 3X10D®-elämäntilannemittariin yksityiskohtaisesti, sillä hän teki YAMK-opinnäytetyönsä 3X10D®:n hyödyntämisestä työpaikallaan Jyväskylän Nuorisovastaanotolla. Opinnäytetyössä tutkittiin myös nuorten käyttökokemuksia, joiden mukaan 3X10D® auttoi selkeyttämään omia mielipiteitä ja tunteita:

”Pystyy näkemään mihin asioihin haluaisin muutosta ja mihin on tyytyväinen” ‒ mittariin vastannut nuori

Mittarin arvion tarkoituksena on pistää nuoret pohtimaan, mikä voisi helpottaa heidän tilannettaan ja miten he itse voisivat vaikuttaa asioihin.

‒ Nuori saa kertoa omin sanoin, mutta hänen on myös otettava vastuuta. Mittari kannustaa ottamaan koppia omasta elämästä, sanoo Kainulainen.

Hyvinvoinnin kokonaiskartoituksesta on hyötyä monissa tilanteissa

3X10D®-elämäntilannemittari on erinomainen työkalu tilanteisiin, joissa tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. Kainulaisen mukaan kehittämistyö alkoi havainnosta, että paljon palveluita tarvitsevan asiakkaan tuli käydä samoja pohjatietoja läpi monen eri ammattilaisen kanssa:

‒ Jokaisella ammattikunnalla oli käytössä omat välineensä asiakkaaseen tutustumisessa. Niitä oli kauhean paljon, ja asiantuntijat huomasivat, että eihän kukaan jaksa vastata niihin kaikkiin.

3X10D® on yksi parhaista työkaluista, koska se nostaa esiin myös positiiviset asiat ja voimavarat.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi 3X10D® on todettu hyödylliseksi koulujen oppilashuollossa. Nuorille voi olla haastavaa sanallistaa tuntemuksiaan, joten numeraalinen arviointi keskustelun pohjana on tuonut arvokasta lisätietoa kouluissa työskenteleville ammattilaisille.

‒ Keskusteluissa nousee esiin sellaisia asioita, jotka eivät muuten tulisi puheeksi, koska pohjana on kokonaisvaltainen arvio omasta elämästä, sanoo Kainulainen.

Nuorisovastaanotolla 3X10D® on lunastanut paikkansa työn apuvälineenä ja sen käyttöä on laajennettu onnistuneen kokeilun jälkeen.

‒ Minusta 3X10D® on yksi parhaista työkaluista, koska se nostaa esiin myös positiiviset asiat ja voimavarat. Lisäksi mittarin tuottama tieto on puhtaasti nuoren omaa arviota eikä kenenkään muun, summaa Huotari.

Kiinnostuitko?

Lue lisää 3X10D®-elämäntilannemittarista DiakHubin sivuilta. Mittarista on olemassa useita versioita muun muassa eri ikäryhmille ja eri kielillä.

Yhteystiedot