Siirry sisältöön

Yhteensovittava johtaminen ja monialaisten palveluiden kehittäminen

Tarjoamme valmennuksia ja työpajoja vahvistamaan monialaisen ammattilaisverkoston ymmärrystä yhteensovittavasta johtamisesta sekä yhteiskehittämisestä.

Ihmisiä palaverissa.

Mitä?

Palvelu vahvistaa monialaisen ammattilaisverkoston teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä yhteensovittavasta johtamisesta sekä yhteiskehittämisestä. Palvelu koostuu valmennuksista ja työpajoista. Se auttaa tunnistamaan verkoston yhteisiä haasteita ja sisäisiä kytköksiä, asettamaan yhteisölle tavoitteita ja ottamaan konkreettisia askeleita niitä kohti.

Hyödyt

Yhteensovittava johtaminen on monialaisen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä ja johtamista. Työskentelyn avulla hahmotetaan monialaisen johdon yhteistä tilannekuvaa, tunnistetaan muutostarpeita, rakennetaan verkoston sisäistä luottamusta ja asetetaan yhteisiä tavoitteita. Lisäksi työskentely tekee näkyväksi toimijoiden osaamisia ja tarpeita sekä määrittelee keskinäisiä vastuita. Valmennus avaa yhteensovittavan tiedolla johtamisen käytäntöjä ja rakenteita.

Kenelle?

Työskentely sopii muun muassa hyvinvointialueiden, kuntien ja kolmannen sektorin johdolle sekä ammattilaisverkostoille, jotka haluavat konkreettisia keinoja yhteistyön tiivistämiseksi sekä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin.

DiakHub toteutti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keusoten kanssa neljän session monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen valmennusprosessin syksyllä 2023.

Valmennuksesta tuli siihen osallistuneilta hyvää palautetta, Keusoten asiakasohjauksen johtava asiantuntija Laura Tiilikainen kertoo:

Erityisesti kehuttiin Diakin valmentajien asiantuntemusta ja heidän fasilitointikykyjään: koulutuksessa haastettiin kunnolla kaikkia yhteiseen keskusteluun selkeillä, hyvillä kokonaisuuksilla.

Osallistujat kokivat saaneensa yhteensovittavasta johtamisesta sellaista uutta tietoa, jota he jatkossa pystyvät hyödyntämään työssään. Osaamista saatiin esimerkiksi siihen, miten toimia monialaisissa prosesseissa vastuuhenkilönä ja miten johtaa muutosta.

Esimerkkejä toteutuksista

Yhteensovittavan johtamisen työpaja johdolle

Yhteensovittavan johtamisen työpaja monialaiselle verkostolle

Verkoston sparraus