Siirry sisältöön

Ydinosaaminen

Anne Määttä on tutkija ja kehittäjä, jonka osaaminen liittyy monialaista tukea tarvitseviin asiakkaisiin, verkostoyhteistyöhön ja sen johtamiseen sekä yhteiskehittämiseen.  

Anne on toiminut valmentajana lukuisissa yhteensovittavan johtamisen valmennusprosesseissa, joissa yhteiskehittämällä tuotetaan ratkaisuja monialaisiin prosesseihin ja rakenteisiin liittyviin haasteisiin. 

Verkostotyön kompleksisissa tilanteissa tarvitaan yhteensovittavaa johtamista, jolla varmistetaan hallinnonalojen sisäinen ja niiden välinen yhteistyö. Yhteensovittava johtaminen kaipaa tuekseen tavoitteellista yhteiskehittämistä, joka varmistaa osallisuuden, rakentaa luottamusta ja tuottaa vastuullisuutta eri toimijoiden välille.

Muutos on mahdollista, kun sitoudumme yhteiseen päämäärään ja työskentelemme yhdessä sen saavuttamiseksi.


Annen valmennuksista sanottua:

”Monialaisen yhteistyön rakentamistarve on uusilla hyvinvointialueilla todella suuri. Tähän rakentamiseen haimme vauhtia Diakin valmennuksesta ja sessiot olivat erittäin hedelmällisiä” – Merja Kangasharju, Soite, artikkelissa “DiakHub kokoaa osaajat yhteen” (palvelussa dialogi.fi)(siirryt toiseen palveluun).

”Paras työpaja koskaan” – palveluintegraation muotoiluvalmennukseen osallistunut kunnan työntekijä artikkelissa “Diak kouluttaa monitoimijaiseen yhteistyöhön kriminaalihuollossa” (palvelussa diak.fi)(siirryt toiseen palveluun).

Nostoja julkaisuista

Osaamisalueet ja teemat

yhteensovittava johtaminen, monialainen yhteistyö, yhteiskehittäminen, fasilitointi, valmennus