Siirry sisältöön

Arja Koski

Lehtori, johtaminen ja kehittäminen

FT, THM

Arja Koski

Ydinosaaminen

Arja Koski on opettaja, kouluttaja, työnohjaaja STOry ja ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun asiantuntija, jolla on pitkä kokemus johtamisen ja kehittämistyön opetuksesta, työnohjaajien kouluttamisesta sekä työyhteisöjen valmennuksesta ja työnohjauksen kehittämisestä. Arjan osaaminen liittyy yhteisöllisen, tavoitteellisen toiminnan edistämiseen organisaatioissa ja työyhteisöissä, yhteiskehittämisprosessien fasilitointiin ja valmentamiseen sekä johtajuuden tukemiseen muutostilanteissa.

Valmentavalla työotteella – dialogisesti, voimavaralähtöisesti ja eettisesti.

Arja on toiminut asiantuntijana, fasilitaattorina ja valmentajana useissa monialaisissa työelämän hankkeissa, joissa on kehitetty yhteistyötä, toiminta- ja johtamiskäytäntöjä organisaatioissa, uudistuvaa työkulttuuria, työhyvinvointia työyhteisöissä sekä yhteensovittavaa johtamista sote-alan muutostilanteissa. Arja on toiminut moniammatillisten tiimien ja esihenkilöiden työnohjaajana sekä työnohjaajakoulutuksen kehittäjänä Diakissa ja valtakunnallisessa työnohjaajien verkostossa.

Nostoja julkaisuista

Nostoja Diakin Dialogista:

Muita julkaisuja

Kallasvuo, A., Koski, A., Kyrönseppä, U. & Kärkkäinen, M-L. (2019) (toim.). Työyhteisön työnohjaus. Tmi Maj-Lis Kärkkäinen. Unigrafia.

Kallasvuo, A., Koski, A., Karvinen-Niinikoski, S. & Keskinen, S. (2017). Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus. Suomen työnohjaajat ry.

Koski, A. (2015). Oppiminen kehittyvässä työyhteisössä. Teoksessa Helminen, J. (toim.) Osaamiseksi kokemus jokainen. Näkökulmia oppimiseen ja hyvinvointialalla tarvittava osaamisen muodostumiseen. United Press Global.

Heroja, T., Koski, A., Seppälä, R., Säntti, R. & Wallin, A. (2014). (toim.) Parempaa työelämää tekemässä: tutkiva ote työnohjaukseen. United Press Global.

Osaamisalueet ja teemat

johtaminen, moniammatillisuus, monialaisuus, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työyhteisön kehittäminen, työnohjaus, työyhteisösovittelu, yhteiskehittäminen