Siirry sisältöön

Sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen 

”Huono-osaisuus Suomessa” -karttapalvelu kokoaa vertailutietoa eri alueiden asukkaiden hyvinvoinnista ja huono-osaisuudesta.

Vapaaehtoistyötä kuvaava kuvituskuva.

Mitä?

DiakHubin kehittämä ”Huono-osaisuus Suomessa” -karttapalvelu kokoaa vertailutietoa eri alueiden asukkaiden hyvinvoinnista ja huono-osaisuudesta. Interaktiivinen karttapalvelu mahdollistaa erilaisten hyvinvointiin liittyvien muuttujien tarkastelun alueittain. Näitä muuttujia ovat esimerkiksi pitkäaikais- tai nuorisotyöttömien osuus, alkoholikuolleisuus, pienituloisuusaste sekä itsensä yksinäiseksi kokevien osuus. Palvelu antaa vertailutietoa alueista postinumero-, kunta-, seutukunta- ja hyvinvointialuekohtaisesti. 

Karttapalvelun avulla on mahdollista perehtyä myös huono-osaisuuden sosiaalisiin seurauksiin sekä huono-osaisuuden vähentämisen taloudellisiin vaikutuksiin.  

Hyödyt

Palvelu auttaa ymmärtämään alueiden välisiä eroja ja suuntaamaan palveluita tehokkaammin alueiden tarpeiden mukaisesti. Käyttäjä saa kokonaisvaltaisen kuvan eri alueiden tilanteesta useiden eri muuttujien avulla. Palvelu lisää ymmärrystä huono-osaisuuden sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä havainnollistaa mahdollisuuksia hyvinvointierojen vähentämiseksi. 

Kenelle? 

Karttapalvelu on suunnattu kaikille alueellista keittämistyötä tekeville suunnittelijoille ja hankkeille. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi hyvinvointisuunnitelmien ja -kertomusten laadinnassa. 

Kartan indikaattorien taustalla on perusteellinen tutkimus- ja kehitystyö. DiakHubin karttapalvelu onkin saanut valtakunnallista mediahuomiota eriarvoisuuden havainnollistajana. Karttapalvelu sijoittui jaetulle toiselle sijalle Tilastokeskuksen Datamenestyjät-kilpailuissa syksyllä 2021. 

Tarjoamme myös koulutusta ja tukea karttapalvelun käyttöönottoon sekä tulosten tulkintaan ja jatkotoimenpiteisiin.