Siirry sisältöön

Joakim Zitting on DiakHubin asiantuntija, joka on tutkinut sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota, huono-osaisuuden alueellisia eroja sekä ruoka-avun hakijoiden hyvinvointia ja palvelujen käyttöä. Hän on myös ollut kehittämässä Huono-osaisuus Suomessa -karttasivustoa ja antanut sen käyttökoulutuksia.

Tutkimus- ja kehittämistyön henkilökohtaisena motiivina on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että heikoimmassa asemassa olevien asema paranisi, ja ihmisten tilanteen heikkenemistä pystyttäisiin estämään ennalta.

Palvelujen alikäyttö johtuu monista saavutettavuusongelmista, ja tämä johtaa paheneviin ongelmiin ihmisten elämissä.

Nostoja julkaisuista

Palkinnot

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Janus-palkinto artikkelista Zitting ym. (2020) Henkilöstön luottamus organisaatioon ja johtajiin sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiomuutoksessa. Janus 28(2), 168-184.(siirryt toiseen palveluun)

Osaamisalueet ja teemat

huono-osaisuus, eriarvoisuus, ruoka-apu, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, palveluintegraatio, sosiaaliturva, syrjäytymisen ehkäisy, osallisuus