Siirry sisältöön

Moninaisuusosaamisen kehittäminen työyhteisössä

Työelämä moninaistuu ja moninaisuusosaaminen on tulevaisuuden työelämätaito. DiakHubin webinaareilla ja työpajoilla voit lisätä työyhteisösi moninaisuusosaamista.

Mitä?  

Työelämä moninaistuu, ja vastaan tulee yhä useammin tilanteita, joissa työyhteisö tarvitsee tukea moninaisuutta huomioivan toimintakulttuurin kehittämiseen ja sopeuttamiseen. Työyhteisön moninaisuusosaaminen tarkoittaa työyhteisön kykyä arvostaa erilaisuutta, osata hyödyntää sitä ja tukea henkilöstön hyvinvointia ja kehitystä.

Monikulttuurisuus on moninaisuuden yksi osa-alue, mutta moninaisuus voidaan ymmärtää myös tätä laajemmin esimerkiksi ikään, sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai vammaisuuteen liittyvänä asiana.  

DiakHubin webinaareilla ja työpajoilla voit lisätä työyhteisösi moninaisuusosaamista. 

Hyödyt 

DiakHubin tarjoama palvelu vahvistaa työyhteisöjä tuomalla työkaluja ja voimavaroja kaikkien saataville. Sen tavoitteena on auttaa tunnistamaan moninaisuutta, vahvistaa työyhteisön keskinäistä luottamusta ja yhdessä tekemisen tunnetta. Kun työyhteisössä osataan tunnistaa ja huomioida moninaisia tarpeita, johtamistaidot, henkilöstön sitoutuneisuus, innovatiivisuus ja yleinen työhyvinvointi paranevat.  

Hyvä moninaisuuden johtaminen voi pitkällä aikavälillä näkyä työn tuottavuutena ja kustannussäästöinä sekä parantuneena työnantajamielikuvana.  

Kenelle? 

Työskentely sopii kaiken kokoisille työyhteisöille, jotka haluavat konkreettisia keinoja moninaisen työyhteisönsä tukemiseen ja johtamiseen. Työskentely sopii niin johdolle kuin henkilöstölle, ja se voidaan räätälöidä yrityksesi tai organisaatiosi tarpeiden mukaan. 

Esimerkki toteutuksesta: Moninaisuusosaamisen kehittäminen työyhteisössä -koulutuskokonaisuus (webinaari + 2 x 2 h -työpaja) 

Webinaari antaa tarvittaessa koko henkilöstölle ajantasaisen kuvan siitä, mitä moninaisuus on ja mitä se tarkoittaa työyhteisöissä. Työpajaosuuteen voidaan osallistaa johtoa ja/tai muita henkilöitä, jotka toimivat muutosagentteina omassa organisaatiossa. Heidän tehtävänään on jalkauttaa tietoa ja viedä ajattelua eteenpäin yrityksessä.  

Työpajassa syvennetään webinaarin teemoja käytännön tasolle. Työpajassa tunnistetaan aluksi moninaisuutta omassa työyhteisössä: Mitä moninaisuus on juuri meillä ja miten se näkyy? Mitä mahdollisuuksia siihen liittyy? Työpajassa kerätään osallistujien ajatuksia ja tietoa erilaisten harjoitteiden avulla. Havaintojen pohjalta lähdetään etsimään ratkaisuja havaittuihin kipupisteisiin. Työpajat ovat keskustelevia ja psykologisesti turvallisia tiloja. 

Tuotokset: Yrityksen tarpeista riippuen koulutuskokonaisuuden lopputulos voi olla työpajojen koonnin lisäksi esimerkiksi kielistrategia, kielitietoiset arjen käytännöt tai tavoiteltavan muutoksen askelmerkit dokumentoituna PPT- tai PDF-muodossa.