Siirry sisältöön

Ydinosaaminen

Susanna Hyväri on tutkija, kehittäjä ja kouluttaja, jonka erityisosaamista sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja osallisuuden tutkimus. Susannalla on pitkä kokemus kansalaistoiminnan kehittämisestä, päihde- ja mielenterveyskysymyksistä sekä monikulttuurisesta ohjauksesta ja työyhteisövalmennuksista.

Susanna on toiminut kouluttajana useissa täydennyskoulutuksissa, joiden tavoitteena on ollut työyhteisöjen ja ammattilaisten monialaisen verkostoyhteistyön kehittäminen ja monikulttuurinen ohjaus. Lisäksi hän on toiminut useissa työyhteisöjen kehittämishankkeissa valmentajana ja kouluttajana.

“Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen on tärkeä osa hyvinvointityön uudistamista.”

Osaamisalueet ja teemat

osallistavat ja voimavaraistavat menetelmät, yhteisökehittäminen, kansalaisaktiivisuutta vahvistavat menetelmät, palvelumuotoilu

Nostoja julkaisuista

Muita julkaisuja

Hyväri S. (2017). Luottamuksen rakentuminen kokemusasiantuntijoiden ja viranomaisten välillä. M. K. Anneli Pohjola (Eds.), Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi, (181-205). Vastapaino.

Hyväri S. (2013). Asunnottomien asumispalvelut sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien kuvaamina. S. Hyväri & S. Kainulainen (Eds.), Paikka asua ja elää? : Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin, (131-155). Diakonia-ammattikorkeakoulu.