Siirry sisältöön

Päivitetty Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto laajentaa tietoa väestön hyvinvoinnin tilasta

Diakonia-ammattikorkeakoulu on kehittänyt ja ylläpitänyt palkittua Huono-osaisuus Suomessa -karttasivustoa neljän vuoden ajan. Toukokuun lopussa julkaistaan uusittu sivusto, johon on tuotu runsaasti uusia ihmisten hyvinvointia ja terveydentilaa kuvaavia indikaattoreita sekä kehitetty sen käytettävyyttä.

Vapaaehtoistyötä kuvaava kuvituskuva, käsiä ja ruokalajittelua.

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalveluun on tulossa uusia ominaisuuksia.  

– Julkaisemme toukokuussa kokonaan uudistetun sivuston, johon on tuotu huono-osaisuuden lisäksi myös laajasti terveyttä ja sairautta koskevia tietoja. Sivustoon on myös rakennettu mahdollisuus tarkastella eri tekijöiden keskinäisiä riippuvuuksia ja ajallisia muutoksia, tutkija Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta (Diak) kertoo. 

Sivuston julkistamistilaisuus on perjantaina 31.5. Diakin Helsingin-kampuksella. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyksin Teamsilla. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Hyvä työkalu huono-osaisuuden tarkasteluun 

Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto pureutuu eriarvoisuuteen useilla huono-osaisuutta mittaavilla muuttujilla. Tällaisia ovat esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus, pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys, toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuus sekä koulutuksen ulkopuolelle jääminen. 

Sosiaalipolitiikan näkökulmasta tehokkainta on kohdistaa toimenpiteitä heikoimmin voiviin ryhmiin. Vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ei voi tehdä ilman tietoa väestöryhmien tarpeista. 

‒ Karttasivuston uudet ominaisuudet, kuten riippuvuustarkastelut, tuovat uutta tietoa huono-osaisuuden paikallisista taustatekijöistä, asiantuntija Joakim Zitting Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo. 

Hyvinvointityötä tehdään sekä hyvinvointialueilla että kunnissa. Karttapalvelu antaa eväitä tämän kokonaisuuden hahmottamiseen mm. hyvinvointialueiden kehittäjille, kuntien hyvinvointityöstä vastaaville, erilaisille kehittämishankkeille ja palvelujärjestelmien uudistajille. 

‒ Tarjoamme luotettavaa, vaivatonta ja visuaalista tietoa, joiden avulla voidaan tarkastella ja vertailla huono-osaisuutta useasta eri näkökulmasta. Näin palvelujärjestelmää on mahdollista kehittää tasa-arvoisemmaksi, kuvailee Varpu Wiens  Diakonia-ammattikorkeakoulusta. 

Karttapalvelun tausta

Palvelun käyttö on maksutonta, ja se on alun perin kehitetty Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa  Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Diakin osahankkeessa.  

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu on arvokas apuväline myös monille toimittajille, sillä palvelussa on helppoa verrata oman kotikunnan tai -seudun asioita koko maan keskiarvoon. 

>> Huono-osaisuus Suomessa karttapalvelu (Huom! uusittu sivusto julkaistaan 31.5.) : https://www.diak.fi/eriarvoisuus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)  

>> Ilmoittaudu mukaan HOS-käyttäjätapaamiseen 31.5. DiakHubin verkkosivuilta: https://diakhub.fi/2024/04/15/kiihdyttamo-tuen-dataperustainen-kohdentaminen-hos-karttapalvelun-avulla/(avautuu uuteen ikkunaan)