Siirry sisältöön

3X10D-käyttäjätapaaminen keräsi innostuneen osallistujajoukon

Diakonia-ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymä DiakHub järjesti menestyksekkään 3X10D-käyttäjätapaamisen torstaina 14.3.2024. Hyvinvointityön ammattilaiset kehuivat mittarien käytön helppoutta ja hyödyllisyyttä työssä.

Diakin kehittämä 3X10D®-elämäntilannemittari on osoittautunut merkittäväksi työkaluksi moniammatillisille tiimeille sekä asiakkaille itselleen. 3X10D-mittareita on kehitetty Diakissa jo vuodesta 2015 asti ja ne tarjoavat kattavan kuvan asiakkaan elämäntilanteesta ja organisaation palveluiden vaikuttavuudesta.

Etäyhteyksin järjestetyssä tapaamisessa, joka keräsi linjoille yli 50 osallistujaa, useat alan ammattilaiset jakoivat positiivisia kokemuksiaan 3X10D-mittarin käytöstä eri toimintaympäristöissä.

”3X10D:n käyttö sujuvaa ja helppokäyttöistä”

Hoivatien kehitysjohtaja Mikko Oranen korosti mittarin integroitumista asiakastyöhön ja sen merkitystä asiakastyöntekijöille. Hän huomautti muiden mittareiden usein olevan liian spesifejä ja raskaita, kun taas 3X10D tarjoaa helpon ja vertailukelpoisen ratkaisun.

Palveluvastaava Piritta Pietilä-Litendahl Oulun Diakonissalaitoksen säätiöstä kertoi mittarin olevan käytössä useissa kehittämishankkeissa, jopa 65-vuotiailla hankeasiakkailla. Hän korosti mittarin soveltuvuutta keskustelunomaiseen käyttöön asiakaskäynneillä ja sen tuomaa lisäarvoa työskentelyyn erityisesti yli 30-vuotiaiden kanssa.

Anne-Maria Pitkänen SPR:n Nuorten turvataloista kertoi mittarin vahvistavan nuorten osallisuutta ja kykyä arvioida omaa tilannettaan. Mittarin käytön on havaittu olevan sujuvaa ja helppokäyttöistä, ja sen avulla nuorille voidaan tarjota selkeää tukea ja ohjausta.

Porin kaupungin nuorisoyksikön asiantuntija Petriina Pelto-Piri kuvaili mittarin saaneen positiivisen vastaanoton kouluissa ja oppilaitoksissa, ja sen avulla on saatu kattava yleiskuva nuorten tilanteesta. Yhteinen ja jaettu tilannekuva on osoittautunut tärkeäksi nuorten palveluiden kehittämisessä yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Katja Kuorikoski Ohjaamojen Onni-toiminnasta kertoi mittarin olevan osa Ohjaamojen valtakunnallista tilastointia vuodesta 2024 alkaen. Sen avulla on syvennetty asiakasymmärrystä, seurattu työn laatua ja vaikuttavuutta ja mahdollistettu toiminnan kehittäminen, ja se on soveltunut hyvin Ohjaamojen hektiseen arkeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tutkinut IPS-sijoita ja valmenna -toiminnan vaikuttavuutta valtakunnallisesti. Tutkimuksessa käytettiin useita mittareita, joista 3X10D-elämäntilannemittari oli yksi. Tutkimuksessa voitiin 3X10D-elämäntilannemittarin avulla osoittaa IPS-valmennuksen aikaansaavan muutosta erityisesti tietyillä asiakasryhmillä ja tietyillä hyvinvoinnin osa-alueilla. THL:n tutkijat Kaija Appelqvist-Schmidlechner ja Noora Sipilä kehuivat erityisesti 3X10D-mittarin herkkyyttä muutosten havaitsemisessa sekä sen helppokäyttöisyyttä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 3X10D-elämäntilannemittari on saanut laajaa kiitosta käyttäjiltään eri toimintaympäristöissä. Sen helppokäyttöisyys, soveltuvuus eri ikäryhmille ja tehokkuus moniammatillisessa työskentelyssä tekevät siitä arvokkaan työkalun asiakastyöhön ja vaikuttavuuden kehittämiseen.

Diak on kehittänyt 3x10D-mittaria ja Zekki.fi-palvelua käyttäneiden organisaatioiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta ammattilaisten käyttöön ZekkiPro-järjestelmän. Se tarjoaa puitteet oman asiakasryhmän hyvinvoinnin ja oman organisaation vaikuttavuuden seurantaan ja tiedon tuottamiseen. Jatkossa organisaatiot voivat hankkia ZekkiPro-käyttölisenssin itsenäiseen käyttöön vahvistamaan tietopohjaista asiakastyötä sekä tiedolla johtamista.

Lue lisää 3X10D-elämäntilannemittareista ja DiakHubin vaikuttavuuteen ja hyvinvoinnin mittaamiseen liittyvistä palveluista täältä.