Siirry sisältöön

Tutustu DiakHubin asiantuntijoihin: Reija Paananen

Reija Paananen työskentelee erityisasiantuntijana Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja DiakHubissa. Tutkijana Paananen on kehittänyt muun muassa työvälineitä, joilla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä, huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta.

Tällä hetkellä Reija jatkokehittää Euroopan parhaana sosiaalisena innovaationa palkittua nuorten Zekki-digipalvelua ja tutkii, miten Zekin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää nuorten palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä.

Lisäksi Reija kehittää esimerkiksi hyvinvointivaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnettäviä 3X10D-elämäntilannemittareita. Lisäksi hän opettaa Monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen YAMK-tutkinnon opiskelijoita.

Reija näkee DiakHubin keinona edistää asiantuntemuksen jakamista ja yhdessä tekemistä.

– Yhteiskunnan ilkeisiin ongelmiin ei ole helppoja ratkaisuja, mutta yhdistämällä osaamista ja työvälineitä oikealla tavalla voidaan niiden ratkaisemiseksi keksiä uudenlaisia tapoja, Reija sanoo.

Hänen mukaansa yhteiskunnan palveluiden tulisi toimia erityisesti nuorten kohdalla ihmislähtöisemmin. Erityisen tärkeää olisi tarkastella nuoren tilannetta kokonaisuutena, eikä vain yksittäisten palveluiden näkökulmasta. Nuoret tulisi myös ottaa mukaan heille suunnattujen palveluiden kehittämiseen.

– Palveluiden kehittämisessä ajantasainen tieto ja kokonaiskuva tilanteesta on avain vaikuttavien palveluiden aikaansaamiseen. Kun tehdään yhdessä työtä samaan suuntaan, se on yleensä tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa, Reija pohtii.

Vapaa-ajalla Reijan löytää varmimmin liikkumasta luonnosta yhdessä koiran ja perheen kanssa.