Siirry sisältöön

Tutustu DiakHubin asiantuntijoihin: Anne Määttä

Annen pitkä tutkimus- ja kehittämistyö sekä hänen tarjoamansa johdon ja työyhteisöjen valmennukset liittyvät monialaista tukea tarvitseviin asiakkaisiin, monialaiseen yhteistyöhön ja sen johtamiseen.

-Monimutkaisten sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen palvelujärjestelmässä vaatii sekä palvelujen välistä että palvelujen sisäistä kommunikaatiota ja koordinaatiota. Toimiva, monialainen verkosto tarvitsee yhteisesti määriteltyjä, selkeitä tavoitteita ja systemaattista yhteistyötä. Näihin pureudumme vetämissäni työpajoissa ja valmennuksissa, Anne kertoo.

Erityisosaamisena yhteensovittava johtaminen ja yhteiskehittämisen tukeminen

-Yhteensovittavalla johtamisella varmistetaan sopimukset ja päätökset, jotka mahdollistavat sitoutuneen yhteistyön eri sektoreiden sisällä ja välillä. Yhteiskehittämällä mahdollistetaan osallisuus, rakennetaan luottamusta eri toimijoiden välillä ja tehdään näkyväksi toimijoiden tarpeita, osaamista ja keinoja yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi, hän kertoo.

Anne on toiminut johtajien, johtoryhmien ja monialaisten verkostojen valmentajana mm. sosiaaliseen kuntoutukseen, Ohjaamoihin, vankeihin sekä monialaista tukea tarvitsevien pitkäaikaistyöttömien tukiverkostoihin liittyvissä kehittämisprosesseissa. 

Anne on mukana myös Diakonia-ammattikorkeakoulun opetuksessa ja ollut suunnittelemassa monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Annea inspiroivat yhteisesti asetetut tavoitteet, osallistumista vahvistavat yhteiskehittämisprosessit ja yhteisesti päätetyt, konkreettiset toimet yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koulutukseltaan Anne Määttä on valtiotieteiden tohtori työskentelee DiakHubin tiiminvetäjänä ja erityisasiantuntijana.