Siirry sisältöön

Päivi Vuokila-Oikkonen

Erityisasiantuntija, opettaja, tutkija, psykiatrinen sairaanhoitaja, työelämän kehittäjä - muutosvalmentaja (reteaming coach ®) - työnohjaaja (STO ry), LP-NP-menetelmäkouluttaja®, Erätauko-ohjaaja®

TtT

Päivi Vuokila-Oikkonen

Ydinosaaminen

Päivi on terveystieteiden tohtori, opettaja, työelämän kehittäjä, muutosvalmentaja ja työnohjaaja. Hän on työskennellyt vuosia lukuisissa työelämää kehittävissä projekteissa. Hän on aktiivinen ja idearikas yhteisen hyvän tekijä, jonka sydän sykkii yhteiskehittämiselle ja mielenterveyden sekä mielenterveyden edistämisen kehittämiselle.

Hän on ratkaisukeskeinen yhteiskehittäjä ja osaa yhteistyötä. Yhteistyössä ja projekteissa korostuu ratkaisun löytäminen ja uuden kehittyneen ja muuttuneen tilanteen käyttöön ottaminen. Kehittämisessä ovat mukana kaikki ne, joita muutos koskee. Hän on opettaja, ratkaisu- ja voimavaralähtöinen kehittäjä, edellä mainitut osaamiset ovat tärkeitä erilaisissa muutosprosesseissa.

Ei osaamista ilman viisautta, ei luovuutta ilman rohkeutta, ei luottamusta ilman luotettavuutta.

Päivin viimeisimmät koulutukset liittyvät vaikuttavuuden arviointiin, resilienssiin ja erätauko-ohjaajakoulutukseen. Vaikuttamistoiminta on hänen vahvaa osaamistaan, jossa tavoitteena on ajaa toiminnan piirissä olevien ihmisten etua sekä välittää eri yhteisen kehittämiseen osallistujien näkemyksiä ja osaamista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän on aktiivinen toimija Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja järjestöissä. Julkaisuluettelo kertoo vaikuttamistoiminnasta.

Nostoja julkaisuista

Nostoja Diakin Dialogista

Muita julkaisuja

Best S., Koski A.,  Walsh L  Vuokila-Oikkonen P.. 2019. Enabling mental health student nurses to work co-productively. Journal of Mental Health Training, Education and Practice  14 (6 )  pp. 411-422.

Päivi Vuokila-Oikkonen & Anna Onnela 2016. Mental health promotion and interventions in school environment. Development and evaluation. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, ISBN 978-3-659-95925-7.

Piirainen, K. & Vuokila-Oikkonen, Päivi 2023. Sosiaalisen kuntoutuksen roolinjako, Vastuullisen asiakasohjauksen ja sovittavan ohjauksen roolinjako . Kuntoutus 46 (3) 2023, 48-54. 

Osaamisalueet ja teemat

yhteiskehittäminen ja sen toiminnalliset menetelmät, mielenterveys ja sen edistäminen, positiivinen mielenterveys, ratkaisu- ja voimavaralähtöisyys, osallisuus, mallintaminen, julkaiseminen, dialogi, resilienssi, johtaminen, työnohjaus.