Siirry sisältöön

ZekkiSuomi: Nuorten hyvinvoinnissa positiivista muutosta, mutta tuen tarve edelleen suuri 

Diakonia-ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymä DiakHubissa koostettu ZekkiSuomi-tilannekuva tarjoaa katsauksen suomalaisten nuorten hyvinvoinnin tilanteeseen. Vaikka nuorten hyvinvointi on parantunut, noin joka viides nuori tarvitsee tukea monilla elämänalueilla. 

Nuorten jalkoja kuvattu ylhäältä päin.

Diakonia-ammattikorkeakoulun innovaatiokeskittymä DiakHubissa koostettu ZekkiSuomi-tilannekuva tarjoaa katsauksen suomalaisten nuorten hyvinvoinnin tilanteeseen. Vaikka nuorten hyvinvointi on parantunut, noin joka viides nuori tarvitsee tukea monilla elämänalueilla. 

ZekkiSuomi-tilannekuvan mukaan nuorten tyytyväisyys elämään ja hyvinvoinnin tekijöihin on parantunut hieman kaikilla elämän osa-alueilla keväästä 2022.  Tyytyväisyys elämään sekä yksittäisiin hyvinvoinnin tekijöihin on parantunut kautta linjan, kaikilla elämän osa-alueilla ja kaikkien sukupuolten mielestä.  

Selkein positiivinen muutos on tapahtunut tyytyväisyydessä sosiaalisiin suhteisiin. Perheeseen hyvin tyytyväisten osuus on kohonnut viisi prosenttiyksikköä 64 prosenttiin samalla kun tyytymättömien osuus on pienentynyt kolme prosenttiyksikköä 18 prosenttiin. 

Luotettavien ystävien määrään tyytyväisten osuus kasvoi kuusi prosenttia (46 prosentista 52 prosenttiin). Ystävien määrään tyytymättömien osuus pieneni neljä prosenttia (35 prosentista 31 prosenttiin). Myös arjen sujumiseen tyytyväisten osuus on lisääntynyt neljä prosenttia (35 prosentista 39 prosenttiin) ja tyytymättömien osuus on pienentynyt kolme prosenttia (38 prosentista 35 prosenttiin).  

Sukupuolten hyvinvointierot merkittäviä 

ZekkiSuomi-tilannekuvan tiedot on kerätty DiakHubissa kehitetyn nuorille suunnatun verkosta löytyvän Zekki-digipalvelun keräämän tiedon perusteella. Tilannekuva kattaa 15–25-vuotiaiden nuorten vastaukset. Syksyn 2023 aikana Zekissä itsearvion teki yhteensä 7 650 nuorta, joista tyttöjä /naisia 4 731 ja poikia/miehiä 2 322 sekä muunsukupuolisia 281. Vastauksia kertyi kaikilta hyvinvointialueilta ja yhteensä 243 kunnasta. Digipalveluun vastataan anonyymisti.  

Vaikka nuorten hyvinvoinnissa havaitaan myönteisiä merkkejä, ZekkiSuomi-tilannekuva korostaa, että lähes kaksi kolmasosaa 15–25-vuotiaista nuorista tarvitsee tukea itsetunnon ja resilienssin vahvistamiseen. Tulevaisuudessa tarvitaan tukea, joka perustuu nuorten elämän kokonaisuuteen.  

– Sukupuolten väliset hyvinvointierot ovat merkittäviä, ja erityisesti muunsukupuolisten nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sanoo Zekin kehittäjäryhmän vetäjä, dosentti, tutkija ja erityisasiantuntija Reija Paananen DiakHubista.  

ZekkiSuomi-tilannekuva nuorten tuen tarpeiden ilmapuntarina 

ZekkiSuomi-tilannekuva tarjoaa ajantasaista tietoa nuorten hyvinvoinnista ja tuen tarpeista. Zekki.fi-digipalvelu, joka on kansallisesti ja kansainvälisesti palkittu sosiaalinen innovaatio, kerää nuorilta itsearvioita ja yhdistää heidät tukipalveluihin.  

DiakHub suosittelee ZekkiSuomi-tilannekuvan käyttöä nuorten tuen tarpeiden ilmapuntarina. ZekkiSuomi antaa yleisellä tasolla tiedon, mihin nuorten palveluissa työskentelevien tulisi kiinnittää huomiota. Sen perusteella voi hyvin tehdä toimenpiteitä, jotka perustuvat tutkimustietoon.  

– Vielä tarkemman ajantasaisen alueellisen tilannekuvan saamiseksi DiakHub tarjoaa ZekkiPro-järjestelmää ja asiantuntija-analyysiä, Paananen sanoo. 

Lisätietoa: 

Erityisasiantuntija Reija Paananen, p. 050 592 0246 / reija.paananen@diak.fi(avautuu uuteen ikkunaan)